Frequentieplan DAB voor lokale omroepen

Low power agreement voor streekomroepen

De afgelopen jaren hebben meerdere gesprekken met het Agentschap Telecom en het Ministerie EZ plaatsgevonden over de mogelijkheden om DAB+ voor de lokale omroep te realiseren. Om tot een definitief frequentieplan te komen voor DAB+ voor de lokale omroepen (in laag 6 van Band III) bleek nader onderzoek in de vorm van een pilot noodzakelijk.

Onafhankelijk advies

Rovitech Projects werd als onafhankelijk adviesbureau in deze specialistische markt door NLPO aangetrokken om een pilotplan te ontwikkelen, uit te voeren en te begeleiden. Het voorkeursmodel voor DAB+ implementatie voor de lokale publieke omroep is gebaseerd op streekomroepvorming. In de door ons ontwikkelde technische test is onderzocht hoe DAB uitzendingen op streekomroepniveau het beste geïmplementeerd kunnen worden.

Het pilot onderzoek is uitgevoerd bij de omroepen Gelre FM, Optimaal FM en Enschede FM.

De do’s en don’ts bij implementatie van DAB+

Met de bevindingen en testresultaten uit dit onderzoek is het script geschreven voor het implementeren van DAB op streekomroepen-niveau. Er kwam onderbouwing op basis van testresultaten. Bijvoorbeeld welk soort zenders het netwerk kunnen vormen op basis van een ‘low power agreement’. En welke architectuur vereist is om een groot aantal streekomroepen ondanks frequentie-schaarste in de ether te voorzien in hun verzorgingsgebieden, passend bij de geografische vorm van de streek.

Resultaten die er mogen zijn

Eind januari 2018 was het evaluatierapport klaar. De testresultaten bevestigen de theoretische modellen die aan de pilotopzet ten grondslag lagen. Ook de veronderstelde frequentie-indeling voor DAB+ in laag 6, waarbij elke streekomroep voorzien wordt van een eigen mini-allotment, blijkt op basis van de pilotresultaten goed mogelijk.

Ons rapport vermeldt tevens een aantal onderbouwde aanbevelingen. Zo is aangetoond dat een goede implementatie van DAB+ op streekomroepniveau maatwerk vereist. Immers, in verstedelijkte gebieden zullen andere configuraties nodig zijn dan in meer landelijke gebieden.

Opdrachtgever NLPO heeft door ons onderzoek – afhankelijk van de gekozen configuratie en gewenste mate van indoordekking – de zekerheid dat de kosten van DAB+ ongeveer vergelijkbaar zijn met de kosten van de huidige FM –distributie voor de lokale omroepen.

En dat bleek – naast noodzakelijke en verbeterde dekking op streekomroepniveau met zgn. ‘laag vermogen zenders’ – een kritische succesfactor voor het concretiseren van de opdracht.

Meer informatie? 

Meer informatie over de onderzoeksresultaten kunt u downloaden via deze link.