Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks alle zorg die besteed is aan (de samenstelling van) deze website aanvaardt Rovitech Projects B.V. geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Rovitech Projects B.V.