ABB

Als gecertificeerd sales- en servicepartner van ABB zijn wij toegerust op de volledige ‘life cycle’ van UPS-sen. Onze monteurs worden getraind door ABB en blijven daardoor vaardig op het vlak van installatie, bekabeling, onderhoud en service van dit product.

UPS VAN ABB

Efficiënt, Energiezuinig en Schaalbaar

Kiezen voor een leverancier

De keuze voor een bepaald type UPS wordt door opdrachtgevers veelal ingegeven door de voorgeschiedenis bij een bedrijf. Of door mond-op-mondreclame. Immers, zo gaat het in het gewone leven ook. In de oriëntatiefase informeer je naar ervaringen van derden.

Bij Rovitech Projects hebben we dat goed begrepen. En bovendien zijn we erop gebrand om onze klanten een doordacht en gunstig advies te geven, waarmee ze ook op de toekomst voorbereid blijven. Wij werken dus met grote merken en gecertificeerde monteurs.

Samen met ABB maken we ontwerpen naar de behoefte die de klant kenbaar maakt.

UPS van ABB

In de policy van ABB draait het om drie uitgangspunten die worldwide leidend zijn:

  1. Efficiency
  2. Beschikbaarheid
  3. Flexibiliteit

Efficiënt en ‘Groen’

Het is niet alleen de morele maatschappelijke druk die aandacht vraagt voor zo min mogelijk verspilling. Het is een ontwikkeling die wordt ingegeven door de notie dat fossiele brandstoffen eindig zijn. Het is dus zaak daarop te anticiperen door het inzetten van waterkracht, windkracht en zonne-energie.

De werkplaatsen van ABB en Rovitech Projects voldoen aan de ESD-normen (Electro Static Discharges). Er vindt niet alleen reparatie plaats van o.a. printborden, maar het is ook de plek waar materialen teruggegeven worden aan de aarde voor hergebruik. Denk aan het lood van de batterijen, kunststof van de behuizingen, edelmetalen van printborden.

ABB mag zich met 96% efficiency en slechts 4% verlies rekenen tot de A merken in de UPS industrie. En zij blijven zich ontwikkelen. Bovendien is er een aanzienlijke bijvangst: hoe hoger de efficiency getallen van de UPS, hoe minder koelcapaciteit nodig is. En daarmee bespaart de eindgebruiker een aanzienlijke hoeveelheid energie.

Investeren is profiteren

In veel gevallen kunt u een beroep doen op de Energie-investeringsaftrek (EIA), de subsidieregeling van het Ministerie van Economische Zaken. Gebruik maken van de EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.

Dat klinkt logisch en aantrekkelijk, maar veel bedrijven zien op tegen alle extra inspanning die daarvoor nodig is. En dat is écht – maar dan ook écht – een hardnekkig misverstand. Want ook hier staat u er niet alleen voor. Desgewenst helpen wij u op weg. Met de service die u van ons installatiebureau mag verwachten.

Beschikbaar zonder ‘bypass’

Met beschikbaarheid bedoelen wij de ‘uptime’ die klanten verwachten van de applicaties achter de UPS. Denk aan een datacenter, de verlichting van een ziekenhuiskamer, het functioneren van de telefooncentrale. Eigenlijk allemaal zaken die niet uit mógen vallen.

De producten van ABB zijn niet alleen heel betrouwbaar, zij kennen ook een lage faalratio. Het product kan bovendien ‘in vol bedrijf’ gewisseld worden, zonder naar ‘bypass’ te hoeven schakelen.  En dat is in onze 24 uurs economie – waar reparatie en onderhoud per definitie ongelegen komt – een enorme pré.

Flexibele UPS van ABB

Klanten willen flexibel zijn. En bij eventualiteiten daar zo soepel mogelijk een oplossing voor krijgen. De RI serie UPS-sen van ABB geeft daarop het juiste antwoord. ‘Rack Independable’, het woord zegt het al. In deze serie zit alles wat nodig is om stroomvoorzieningen uptime en in bedrijf te houden, onafhankelijk van andere modules.

Maar de keuze voor maximale flexibiliteit met een modulair systeem heeft nog een andere drijfveer. In het verleden werd een UPS ‘op goed geluk’ gekocht. Men deed een aantal aannames, maakte een inschatting van de mogelijke groei gedurende de 5 of 10 jaar levensduur van de UPS en dat was het dan. Het resultaat is dat veel van de traditionele UPS vermogens te groot zijn aangeschaft.

Dit modulaire systeem leent zich bij uitstek voor een start met het reëel benodigde UPS vermogen. En is er noodzaak voor uitbreiding, dan vindt dat nu plaats op basis van feiten en berekeningen.

 

ABB scoort op alle criteria

Samenvattend: door de globalisering en de 24 uurs economie wordt steeds meer de nadruk gelegd op ‘efficiënt, groen, beschikbaar en flexibel’. En met de ontwikkeling van de RI serie van ABB zijn al die criteria ruimschoots ingevuld.

Voordelen van een gecertificeerd sales- en servicepartner

  • Rovitech Projects is een geaccrediteerde ABB service partner en krijgt daardoor de beschikking over de software om diagnoses te kunnen stellen.
  • Snelle levering van systemen. Bovendien heeft Rovitech Projects spareparts van de meest voorkomende systemen op voorraad.
  • ABB stelt verregaande en diepgaande kennis beschikbaar.

 

Meer informatie

Heeft u behoefte om eens door te praten over de mogelijkheden binnen uw bedrijf? Laat dan hier uw gegevens achter, we nemen graag op een moment dat u past contact met u op.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.