Getraind voor werk aan de kustlijn

Afgelopen week zijn we bij Delta Safety Solutions geweest voor de training GWO. Het werken in de offshore vereist extra veiligheidstraining, onder andere op het gebied van Eerste Hulp, Brandveiligheid, Overleven op Zee. We kunnen veilig bekabeling aanleggen op een platform in de Hollandse kustlijn.

De training GWO Sea Survival is één van de vijf modules van de door de Global Wind Organisation ontwikkelde basisveiligheidstraining voor mensen die werkzaam zijn in de windindustrie: deelnemers leren al het noodzakelijke om veilig te kunnen werken en krijgen hulpmiddelen om veilig te handelen en de juiste preventieve maatregelen te nemen tijdens hun werkzaamheden.

Wat leren we in de training GWO Sea Survival – Basis

 • Gevaren en symptomen van onderkoeling en verdrinking
 • Inzicht in en het leren gebruiken van de voordelen en beperkingen van de verschillende LSA, PPE en PFPE die vaak in de offshore windindustrie gebruikt worden.
  – Veilig verplaatsen van vaartuig naar steiger, vaartuig naar platform en vaartuig naar vaartuig.
  – Noodprocedures en de veiligheid op de installaties, vaartuigen en WTG kennen.
  – Kennis over van SAR, GMDSS Recovery en Eerste Hulp na ‘man over boord’.
  – Evacueren van een WTG (Wind Turbine Generator) op het water met een ‘Constant Rate Descender’.
  – Individuele en collectieve overlevingstechnieken.

De theorie is onder begeleiding van de instructeurs in een veilige omgeving aan de praktijk getoetst. En dat levert behalve een mooi certificaat ook spectaculaire beelden op!