Slimme meters voor Cellnex

Rovitech installeert op alle 24 Cellnex-torens ‘slimme’ KWH Meters. Na installatie en configuratie zijn de meters eenvoudig en op afstand via een webbrowser uit te lezen.

De ‘slimme’ meters zijn primair bedoeld om de kwaliteit en het energiegebruik te kunnen meten  Met de Janitza meters kan op afstand de kwaliteit van het energienetwerk worden gemonitord. Ook voor de afrekening van de gebruikte energie bieden deze meters veel mogelijkheden.

Uitdaging
Als bijvoorbeeld een fase spanningsloos is en het zendsysteem achter deze groep niet meer goed werkt, kan dit grote gevolgen hebben.
Resultaat
Een kleine dip in het energienet of het volledig wegvallen van de spanning wordt direct opgemerkt. Monitoren maakt het snel en adequaat handelen mogelijk.
Diensten

Het ontwikkelen van de technische installatie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen 4Top – leverancier van de meters -,  opdrachtgever Cellnex en Rovitech Projects.

Kwaliteitsmetingen

Op ieder moment van de dag kan worden bekeken of de kwaliteit van de spanning aan de normen voldoet. Als bijvoorbeeld een fase spanningsloos is en het zendsysteem achter deze groep niet meer goed werkt, kan dit grote gevolgen hebben. Monitoren maakt het snel en adequaat handelen mogelijk.

Het is niet uitzonderlijk dat sommige gebruikers na verloop van tijd meer stroom vragen en geen rekening houden met de zekeringwaarde van de spanningsvoorziening. Met het meten van de gebruikte groepen kan Cellnex hier op inspelen en haar klant een zwaardere zekeringwaarde aanbieden.

Een kleine dip in het energienet of het volledig wegvallen van de spanning wordt direct opgemerkt. Daarnaast kan simpel worden bekeken of de uitval van binnen of buiten de toren is. Gezien de hoge kwaliteit van meten met de Janitza UMG 604 worden zelfs de kleinste onderbrekingen gemeten en geregistreerd.