Vervanging uninterruptible power supply (ups)

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie is in Petten gevestigd. Zij richten zich op activiteiten op het gebied van een betrouwbare, veilige en duurzame energievoorziening voor Europa.

Het Joint Research Centre (JRC) of Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek geeft wetenschappelijke en technische ondersteuning aan de makers van energiebeleid van de Europese Commissie (EC). JRC – verspreid over 7 locaties in Europa – huisvest 250 medewerkers in Petten.

Uitdaging
De scope van het project ligt op het vervangen van alle UPS installaties, verdeelinrichtingen, het plaatsen van energiemeters en het vervangen van de koelinstallatie.
Resultaat
Rovitech Projects B.V. voorziet in het leveren en vervangen van de UPS installaties en verdeelinrichtingen en levert garantie en (preventief) onderhoud ǀ 24/7 storingsdienst gedurende een periode van 4 jaar.
Diensten

Commissioning-plan
De UPS-en worden vervangen zonder uitval van de ICT-apparatuur. Daarvoor schreven wij een volledig gedetailleerd zogenaamd ‘Commissioning-plan’. In zo’n plan wordt het proces van kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van (klimaat)installaties nauwkeurig beschreven. Het beschrijft de organisatie en uitvoering van kwaliteitsborging in alle fasen.

Revisietekeningen (integrale) en documenten
De voor de revisie noodzakelijke gegevens worden tijdig en nauwkeurig in het werk opgenomen. Alle aangebrachte gewijzigde onderdelen worden vastgelegd en in revisietekeningen verwerkt.

Upgrade bedrijfszekerheid installaties
Door de gemaakte keuzes past de opdrachtgever de bedrijfszekerheid van de installaties fundamenteel aan op basis van de nieuwste veiligheidseisen. Het volledige project wordt turn-key opgeleverd.