Prefab antennewerk

‘De Nederlandse overheid wil met het Energieakkoord het aandeel windenergie in de Nederlandse energiemix aanzienlijk vergroten en benut hiervoor drie – op de Noordzee aangewezen – windenergiegebieden…’

Zo opende ons nieuwsbericht in maart 2018 over de testopstelling (mock up in vaktermen)in Stellendam die Rovitech Projects in opdracht van Rijkswaterstaat bouwde.

Wat voorafging

Hier werd voorzien in apparatuur-opstellingen en -instellingen voor gebruik op zee. Onze kennis van nautische systemen zoals marifonie, radar en overige ICT-systemen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verwerven van inzichten ten gunste van verdere besluitvorming en uitvoering.

Na de testfase

De testfase in inmiddels afgerond en TenneT is met de uitvoering van het project gestart. Zij zullen in de drie windenergiegebieden vijf platforms realiseren. Elk platform transporteert de door windturbines opgewekte elektriciteit naar landstations voor aansluiting op het Nederlandse elektriciteitsnet.

Rovitech voorziet ‘prefab’ in het antennewerk en plaatst de 19 inch racks. Dat betekent dat wij op eigen locatie alles tot in detail voorbereiden. En dat levert indrukwekkende foto’s op!

Nog even lezen hoe we begonnen zijn? Lees hier ons nieuwsbericht over de proefopstelling.