Datacenter Gemeente Den Helder

Inrichten van het nieuwe primaire datacenter van de Gemeente Den Helder.  Gunningscriterium was de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) met een accent op de beste prijs ǀ kwaliteitsverhouding. De stevige uitdaging qua planning zijn we op grond van onze expertise graag aangegaan.

We zijn trots op het ruim twee weken voor de deadline turnkey opleveren van een volledig toekomstbestendig datacenter. En we hebben alle criteria voor deze gewonnen onderhandse aanbesteding (prijs, kwaliteit, fictieve kortingen) kunnen waarmaken.

Uitdaging
Het eerder gebruiksklaar kunnen opleveren dan de uiterste deadline in verband met eerdere aanbesteding van de nieuwe locatie voor het nieuwe datacenter.
Resultaat
Het resultaat mag er zijn: een volledig toekomstbestendig datacenter, twee weken voor de deadline bedrijfsklaar opgeleverd aan de opdrachtgever.
Diensten

Fictieve korting
In verband met geplande renovatiewerkzaamheden werd één van de datacenters van de gemeente Den Helder in het eerste kwartaal van 2022 leeg opgeleverd. De bouw van een nieuwe locatie was aanbesteed en in die ruimte was de nieuwe serverruimte voorzien. Het eerder gebruiksklaar kunnen opleveren dan de uiterste deadline speelde in de gunningscriteria mee.

Racks en klimaatbeheersing
Het datacenter is voorzien van 19inch racks voor IT-apparatuur (opgesteld in een zogenaamde koude straat (cold cube)), Inrow coolers (DX)(N+1), 2 UPS systemen (2N), een verdeelinrichting, branddetectie, blusgasinstallatie en bliksembeveiliging.
De installatie voor klimaatbeheersing is redundant met een koelvermogen van minimaal 12,5kW (N+1) en de mogelijkheid om deze uit te breiden. Voor de klimaatbeheersing zijn Inline Coolers DX tussen de serverracks geplaatst in een zogeheten open loop opstelling.

Noodstroom aggregaat (NSA)
Het NSA kan volledig automatisch de gehele installatie van het datacenter achter de verdeelkast CRVK binnen 15 seconden overnemen bij netuitval en weer terugschakelen zodra de netuitval voorbij is.

Power Distribution Units
Ieder serverrack in het data center is voorzien van 2 stuks Power Distribution Units (PDU’s) ten behoeve van A- en B-voeding van de IT-apparatuur. Alle IT-apparatuur wordt door de opdrachtgever “Dual Feed” uitgevoerd.

Monitoringsysteem
Ons 24/7 monitoringsysteem voorziet in het remote en op afstand monitoren van kritische componenten en verstuurt alarmmeldingen bij storingen.

Turn-key oplevering
Het resultaat mag er zijn: een volledig toekomstbestendig datacenter, twee weken voor de deadline bedrijfsklaar opgeleverd aan de opdrachtgever. Daarmee zijn we de Gemeente Den Helder tegemoetgekomen in hun wens om ruim voor de deadline op te leveren en hebben bovendien alle criteria voor deze gewonnen onderhandse aanbesteding (prijs, kwaliteit, fictieve kortingen) waargemaakt.

Behalve deze aanbesteding is ons ook de opdracht verstrekt voor onderhoud en monitoring van het datacenter gedurende een looptijd van drie jaar na oplevering.