Regionaal Centrum Ziggo Assen

Het Regionaal Centrum Ziggo in Assen is nieuwbouw, ontworpen op basis van een ecologisch rapport, dat door de modulaire opzet naast de bestaande bouw kon worden gerealiseerd.

Onze opdracht: een datacenter realiseren dat aan alle voorwaarden en principes van opdrachtgever Ziggo voldoet. Verantwoord voor mens en natuur en klaar voor de toekomst.

Uitdaging
Energiezuinig door directe vrije koeling én volledig ecologisch verantwoord bouwen.
Resultaat
Een energiezuinig én volledig ecologisch verantwoord gebouw.
Diensten

Van betekenis als hoofdaannemer en installateur

Als hoofdaannemer en installateur van dit project zag Rovitech zich uitgedaagd op vele terreinen. Energiezuinig door directe vrije koeling én volledig ecologisch verantwoord. Dat betekent dat er bijvoorbeeld niet gebouwd wordt in de broedtijd. En dat er een heus insectenhotel wordt gerealiseerd om het ecologisch evenwicht te handhaven. Of dat er straatstenen gelegd worden die een soort bassin vormen, waardoor opgevangen regenwater met een bepaalde snelheid door de stenen druppelt en in de sloot terugvloeit.

Gedurende de gehele periode is er wekelijks gerapporteerd. Over het verloop, de planning, het water- en energieverbruik, de hoeveelheid en soort afval tijdens de bouw. Er is communicatie verzorgd met omwonenden. Al die acties zijn nauwlettend gevolgd en beoordeeld door een onafhankelijk auditor.

Behalve een uitdagend project heeft Rovitech de 3 sterren BREEAM-NL certificering ruimschoots verdiend.