Serverruimtes zorginstelling

Twee nieuwe serverruimtes voor ZuidOostZorg Drachten. Onder voorwaarde dat de bestaande serverruimtes in bedrijf zouden blijven en de huidige UPS opnieuw zou worden ingezet, was de uitdaging om de migratie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.

Uitdaging
Om de migratie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden en daarmee de beveiliging optimaal te houden.
Resultaat
Door toepassing van zgn. InRow koeling hebben wij de uitgangspunten van de opdrachtgever als budgettair aantrekkelijke oplossing gerealiseerd.
Diensten

InRow koeling
Warmte genererende servers kunnen verspreid worden over meer racks of er kan op lokaal niveau extra koeling worden ingeschakeld (InRow). Bij InRow koeling worden er tussen de 19 inch racks airco-units geplaatst van ongeveer 30 centimeter breed. Bij InRow koeling wordt er gebruik gemaakt van open (zogenaamde geperforeerde) rack deuren, terwijl bij InRack koeling dichte 19 inch deuren worden toegepast.

Dit laatste principe is toegepast in de tweede serverruimte. Voor de back-up van deze serverruimte heeft de opdrachtgever gekozen voor een zogenaamd Cooled Rack van Rittal, waarbij de efficiëntie centraal staat.

UPS Koeling
Het professioneel huisvesten van de IT apparatuur van ZuidOostZorg Drachten is door de keuze van een Cooled Rack tegen minimale eisen aan de omgeving gerealiseerd. Het rack is op een zolderruimte geplaatst. Een budgettair aantrekkelijke oplossing, passend bij de uitgangspunten van onze opdrachtgever.

En daarmee heeft Rovitech Projects ICT de nieuwe serverruimte en InRow koeling voor zorginstelling ZuidOostZorg Drachten flexibel en naar tevredenheid gerealiseerd.