Platforms voor windparken

Niet zo lang geleden was je op zee aangewezen op een satellietverbinding, een zwak mobiel signaal vanaf land of private netwerken van bedrijven die op zee actief zijn. Sinds 2018 wordt er gewerkt aan een netwerk waarmee een groot deel van de Noordzee wordt afgedekt.

Technische hoogstandjes, dat vraagt dit project op àlle niveaus van het multidisciplinaire team. In het ontwerpen, de keuzes, het zoeken naar de beste oplossing –  soms tot in detail – en niet in de laatste plaats in de uitvoering en installatiewerkzaamheden onder bijzondere omstandigheden. Redundantie is onmisbaar bij het aanleggen van een toekomstbestendig netwerk op zee: alles is dubbel uitgevoerd.

Uitdaging
Samen met constructeurs in een multidisciplinair team tot de beste oplossing komen voor de antenne- installaties. Onder soms moeilijke (en ook spectaculaire) omstandigheden technisch hoogwaardig installatiewerk uitvoeren op hoogte op zee.
Resultaat
Met onze kennis van mobiele netwerken en nautische systemen zoals marifonie, radar en overige ICT systemen hebben wij van de opdracht tot en met de oplevering een technisch hoogwaardige, essentiële bijdrage geleverd aan deze projecten.
Diensten

Project en deelprojecten

  • Windgebieden in de Noordzee, kopte ons nieuwsbericht in het voorjaar van 2018. TenneT is door de minister van Economische Zaken als netbeheerder op zee aangewezen. Zij realiseren in de drie aangewezen windenergiegebieden vijf platforms. Het platform transporteert de door windturbines opgewekte elektriciteit naar landstations voor aansluiting op het Nederlandse elektriciteitsnet.
  • Om de kosten verder te reduceren heeft Rovitech Projects in opdracht van Rijkswaterstaat op het land een testopstelling in Stellendam (mock up) gebouwd, waar apparatuur-opstellingen en -instellingen werden voorbereid voor gebruik op zee.
  • In 2019 is de testfase afgerond en startte TenneT met de uitvoering van het project: het realiseren van 5 platforms in drie windenergiegebieden. Meer daarover valt te lezen in ons nieuwsbericht ‘Prefab antennewerk’.
  • Voor onze opdrachtgever T-Mobile zijn de werkzaamheden aan het eerste platformproject Borsele Beta – afgerond in 2020 en als nieuwsbericht na te lezen op onze website. De 4 sector site is compleet redundant uitgevoerd van A tot Z, power, fibers, rru’s, antennes en alle andere units.
  • In ons nieuwsbericht ‘Getraind voor werk aan de kustlijnhebben wij u een blik gegund (in tekst en beeld) op onze voorbereidingen voor het werken aan de kustlijn van NL
  • Het tweede projectHollandse kust Zuid – Beta – is recentelijk afgerond. Hierin is de testinstallatie in de mast RWS op OEC in Stellendam afgebroken en conform overeenkomst verstuurd naar Dubai. In een week offshore (uitsluitend bereikbaar per helikopter) hebben we de bekabeling op zee gecontroleerd, de configuratie van het basestation uitgevoerde en de netwerkapparatuur geüpgraded.
  • Over onze voorbereidingen en werkzaamheden voor het derde projectHollandse kust Noord – Alpha in Hoboken – zullen wij nadere informatie geven zodra deze fase gerealiseerd en opgeleverd is. Wel treft u hiervan enkele foto’s van ‘work in progress’ aan.

#smartnetworks #multidisciplinaireteams #5G #Heli #windparkenopzee